Werkzoekend

Mechanic

2017-MECHANIC-DETA 3293 x bekeken

Profielschets

Voor een professionele en gezellige organisatie op Schiphol zijn wij op zoek naar een fulltime Mechanic. Heb jij altijd al willen werken in een dynamische omgeving en voldoe je aan de eisen, neem dan contact op met Werk & Ik.

Doelstelling
In goede staat houden van de mechanische bedrijfsmiddelen/installaties van de bagagetransportsystemen door het (projectmatig) verrichten van zowel preventief als correctief onderhoud.

Werkzaamheden
Veiligheid:
· Actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van veiligheidsbesef en cultuur waarbij het gemeenschappelijk doel is om alle medewerkers veilig thuis te laten komen. Home Safe Every Day.
· Het melden van onveilige situaties (Near Misses en Incidenten) en kwaliteitsverbeteringen en het zorg dragen voor de continue verbetering van de veiligheid.
· Het gebruiken van PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen).
· Toezien op de naleving van geldende luchtvaart voorschriften en richtlijnen tav (Arbo) veiligheid, milieu en kwaliteit, zoals VCA, OHSAS18001, NEN3140, ISO9001 etc.
· Altijd uitvoeren van een last minute risk assessment (LMRA) voor het aanvangen van de werkzaamheden.

Storingen:
· Opzoeken van relevante schema’s en tekeningen voor kennisvergaring van constructieve samenhang van de te repareren of te reviseren (systeem) onderdelen.
· Het zo snel en efficiënt mogelijk opsporen, analyseren en veilig verhelpen van (ver)storingen binnen de vastgestelde Service Level Agreements (SLA’s).
· Bepalen van de werkmethode, werkaanpak, de benodigde gereedschappen en materialen (rekening houdend met de vastgestelde werkprocedures).
· Handhaven van de bedrijfs-, onderhouds-, veiligheidsvoorschriften en discipline.
· Repareren, vervangen en reviseren van onderdelen zoals motoren, relais, transportbanden, tippers etc.

Onderhoud/revisie:
· Uitvoeren van het onderhoudswerk en inspecties (controleren op slijtage, breuk en veiligheid) aan installaties en systemen aan de hand van werkopdrachten en vastgestelde onderhoudsplan(ning).
· Herstellen van defect geraakte onderdelen.
· Overgaan, indien nodig in overleg met Supervisor, tot gehele of gedeeltelijke revisie, rekening houdend met de voorschriften

Informatievoorziening en administratie:
· Bewaakt, signaleert en rapporteert over de gehele status van de gebieden en meldt benodigd onderhoud bij de Supervisor.
· Correct administreren van de onderhoudswerkzaamheden, gebruikte materialen en urenverantwoording.
· Actief deelnemen aan Team overleggen en Toolbox meetings.
· Zorg dragen voor de continue verbetering van de veiligheid, werkwijzen, evenals het op peil houden van kennis en kunde door zelfstudie.
· Het gestructureerd borgen van bedrijfskritieke documentatie op bedrijfsnetwerk, voorzien van versiebeheer, document historie en gestandaardiseerde naamgeving.
· Het opstellen en/of herzien van standaard technische werk procedures en/of methoden (SOP, EPL en TRA's) ten behoeve van kennisontwikkeling, kennisborging en kennisoverdracht.

Eisen

Kennis
· Kennis van veilig werken volgens de veiligheids-, Arbo-, milieu- en kwaliteitsvoorschriften
· Kennis van pneumatische, hydraulische, mechanische- (werktuigbouwkundige) processen.
· Lezen van (technische) tekeningen en schema’s.
· Wijze van storing zoeken, de meest voorkomende meettechnieken en het gebruik van mechanische meetinstrumenten.
· Kennis van de meest voorkomende lastechnieken, constructiebankwerken en werkplaatservaring.
· Kennis van de bagage afhandelingssystemen, -processen (werk en administratie), -technieken en -gebieden.
· Kennis hebben van en het kunnen werken met diverse softwarepakketten.
· Engelse taal in woord en geschrift

Handvaardigheid
· Werken met algemene en specifieke gereedschappen en hijsmiddelen en besturen van voertuigen.

Verantwoordelijkheden
· Verantwoordelijk voor het naleven en continu verbeteren van de veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit van mens en systeem.
· Verantwoordelijk voor het continu op de hoogte blijven van de status van installatiedelen en specifieke incidenten door het geven en krijgen van een correcte werkoverdracht.
· Verantwoordelijk voor het zo efficiënt en zo snel mogelijk uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden binnen vastgestelde SLA’s en werkafspraken.
· Bijhouden van de gevraagde administratieve gegevens.
· Tijdig aangeven van de benodigde onderdelen en materialen aan de leidinggevende.

Samengesteldheid/Bevoegdheden
· Nemen van maatregelen (eventueel door escalatiemodel te volgen) om veiligheid, kwaliteit en kwantiteit te waarborgen.
· Veiligstellen van installaties.
· Bepalen van de aanpak van het werk en de wijze van reparatie rekening houdend met de vastgestelde werkafspraken en procedures.
· Verzamelen van benodigde onderdelen en componenten uit het magazijn.
· Aangeven van de noodzaak tot het inroepen van monteurs van de leverancier.

Communicatie
· Pleegt overleg met Supervisor en Technicians over de werkopdracht, de voortgang van de werkzaamheden, technische problemen e.d.
· Pleegt overleg met derde partijen over aanpak, instructie begeleiding, volgorde en afstemming.

CompetentiesCommuniceer je gemakkelijk met collega’s en klanten, werk je graag in teamverband en ben je resultaat gericht neem dan contact op met Sandra Schuuring s.schuuring@werk-ik.nl 06-83 43 49 25. Of stuur je cv met motivatie naar me toe.
Uren 0.00
Regio LUCHTHAVEN SCHIPHOL

Solliciteer naar Mechanic

De onderstaande velden met een ! zijn verplicht.

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
CV gegevens

CV upload

Bladeren
Nog 900 tekens toegestaan.