Werkzoekend

Technicus

2018-TECHNICUS-DETA 559 x bekeken

Profielschets

Voor een professionele en gezellige organisatie op Schiphol zijn wij op zoek naar een fulltime Technicus. Heb jij altijd al willen werken in een dynamische omgeving en voldoe je aan de eisen, neem dan contact op met Werk & Ik.

Doelstelling De elektrotechnische bedrijfsmiddelen/installaties van de bagagetransportsystemen in goede staat houden door het (projectmatig) verrichten van zowel preventief als correctief onderhoud.

Werkzaamheden
Veiligheid:
· Actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van veiligheidsbesef en cultuur waarbij het gemeenschappelijk doel is om alle medewerkers veilig thuis te laten komen. Home Safe Every Day.
· Het melden van onveilige situaties (Near Misses en Incidenten) en kwaliteitsverbeteringen en het zorg dragen voor de continue verbetering van de veiligheid.
· Het gebruiken van PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen). Aanspreken van collega’s op het gebruik van PBM’s.
· Toezien op de naleving van geldende luchtvaart voorschriften en richtlijnen t.a.v. (Arbo) veiligheid, milieu en kwaliteit, zoals VCA, OHSAS18001, NEN3140, ISO9001 etc.
· Altijd uitvoeren van een last minute risk assessment (LMRA) voor het aanvangen van de werkzaamheden.

Correctief onderhoud:
· Opzoeken van relevante schema’s en tekeningen.
· Het zo snel en efficiënt mogelijk opsporen, analyseren en veilig verhelpen van (ver)storingen binnen de vastgestelde Service Leval Agreements (SLA’s).
· Veilig afschakelen van installaties volgens de hiervoor geldende regels, normen en Lock Out Tag out procedures.
· Bepalen van de werkmethode, werkaanpak, de benodigde gereedschappen en materialen (rekening houdend met de vastgestelde werkprocedures).
· Handhaven van de bedrijfs-, onderhouds-, veiligheidsvoorschriften en discipline.
· Repareren, vervangen en reviseren van onderdelen.
· Inschakelen van derden wanneer de storing in de PLC besturing zit.
· Escaleert volgens het escalatiemodel bij (ver)storingen die impact (kunnen) hebben op de operatie.

Preventief onderhoud:
· Uitvoeren van het onderhoudswerk en inspecties aan installaties en systemen aan de hand van werkopdrachten en het vastgesteld onderhoudsplan.
· In goede conditie houden van de schakelkasten.
· Controleren van kabels, verbindingen en inspecteren van schakelaars op inbranding, zo nodig vervangen.

Informatievoorziening en administratie:
· Bewaakt, signaleert en rapporteert over de gehele status van de gebieden en meldt benodigd onderhoud bij de Supervisor/Planner (Werkvoorbereider).
· Correct administreren van de onderhoudswerkzaamheden, gebruikte materialen en urenverantwoording.
· Actief deelnemen aan Team overleggen en Toolbox meetings.
· Zorg dragen voor de continue verbetering van de veiligheid, werkwijzen, evenals het op peil houden van kennis en kunde door zelfstudie.
· Aandragen van verbetervoorstellen middels de hiervoor geldende RFC procedure.

Eisen

· Technische kennis van pneumatische, hydraulische, elektronische en elektrotechnische processen.
· Kennis van veilig werken volgens de veiligheids-, Arbo-, milieu- en kwaliteitsvoorschriften
· Lezen en kunnen schetsen van (technische) tekeningen en schema’s.
· Wijze van storing zoeken, de meest voorkomende meettechnieken en het gebruik van elektrotechnische meetinstrumenten.
· Duits en Engels om documenten te kunnen lezen (vakjargon).
· Kennis van de bagage afhandelingssystemen, -processen (werk en administratie), -technieken en - gebieden.
· Kennis hebben van het kunnen werken met diverse softwarepakketten.
· Het opstellen en/of herzien van standaard technische werk procedures en/of methoden (SOP, EPL en TRA's) ten behoeve van kennisontwikkeling, kennisborging en kennisoverdracht.
· Het ontwikkelen van persoonlijke technische kennis door het actief bestuderen van technische documentatie, standaard technische werk procedures en/of methoden (SOP of EPL).
· Kennis van Engelse taal in woord en geschrift.

Handvaardigheid
· Werken met algemene en specifieke gereedschappen en hijsmiddelen.

Verantwoordelijkheden
· Verantwoordelijk voor het naleven en continu verbeteren van de veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit van mens en systeem.
· Verantwoordelijk voor het continu op de hoogte blijven van de status van installatiedelen en specifieke incidenten door het geven en krijgen van een correcte werkoverdracht.
· Verantwoordelijk voor het zo efficiënt en snel mogelijk uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden binnen vastgestelde SLA’s en werkafspraken.
· Bijhouden van de gevraagde administratieve gegevens.
· Tijdig aangeven van de benodigde onderdelen en materialen aan zijn leidinggevende.

Samengesteldheid/Bevoegdheden
· Nemen van maatregelen (eventueel door escalatiemodel te volgen) om veiligheid, kwaliteit en kwantiteit te waarborgen.
· Veiligstellen van installaties.
· Bepalen van de aanpak van het werk en de wijze van reparatie rekening houdend met de vastgestelde werkafspraken en procedures.
· Verzamelen van benodigde onderdelen en componenten uit het magazijn.
Communicatie
· Pleegt overleg met SPV en Technicians over de werkopdracht, de voortgang van de werkzaamheden, technische problemen e.d.
· Pleegt overleg met derde partijen over aanpak, instructie begeleiding, volgorde en afstemming

CompetentiesCommuniceer je gemakkelijk met collega’s en klanten, werk je graag in teamverband en ben je resultaat gericht neem dan contact op met Sandra Schuuring s.schuuring@werk-ik.nl 06-83 43 49 25. Of stuur je cv met motivatie naar me toe.
Uren 0.00
Regio LUCHTHAVEN SCHIPHOL
Dienstverlening

Solliciteer naar Technicus

De onderstaande velden met een ! zijn verplicht.

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
CV gegevens

CV upload

Bladeren
Nog 900 tekens toegestaan.